Biologische Kaas

KINDERDIJK

 

Biokaas Kinderdijk is gevestigd in het molengebied van Kinderdijk, aan de uiterste grens van Alblasserdam. Een unieke lokatie aangezien Kinderdijk de grootste hoeveelheid

molens per vierkante meter ter wereld heeft. De dichtstbijzijnde molen bevindt zich op

slechts 250 meter afstand, de Nederwaard 8.

 

Er is tevens een molen welke opengesteld is voor bezoekers. De bezoekmolen (Nederwaard 2) is met ruim een kilometer afstand goed aan te lopen vanaf ons bedrijf; vanaf de "officiële" entree van Kinderdijk is de bezoekmolen op circa 800 meter gelegen. Deze molen

is volledig operationeel en heeft een behouden gebleven interieur uit 1956. In en rond deze lokatie wordt uitleg gegeven over de ontstaansreden van het molengebied en kunt u tevens de techniek en werking van de molen met eigen ogen bekijken. De aanwezige molenaar

kan u tevens antwoord geven op al uw vragen.

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS

Rond het jaar 1400 is begonnen met het bemalen van de polders van de Alblasserwaard. De hoofdreden was om ervoor te zorgen dat het veengebied gebruikt kon worden voor landbouwactiviteiten, iets waar we vandaag de dag als Biokaas Kinderdijk nog de vruchten van plukken. Men is in 1400 begonnen met het handmatig graven

van afwateringskanalen. Om het water kwijt te kunnen naar de rivier moesten sluizen gebouwd worden. De reden dat voor Kinderdijk is gekozen is het feit dat in dit meest westelijke puntje van de Alblasserwaard de ebstand van het water het laagste was. Hierdoor kon men met de minste inspanningen het meeste water sluizen.

 

Aangezien veengrond inklinkt en daarmee zakt naarmate er meer vocht uitgehaald

wordt, werd het hoogteverschil tussen rivier en polder steeds groter en daarmee

de bemaling steeds moeilijker. Rond 1740 heeft men daarom de molens van

Kinderdijk gebouwd volgens het boezemsysteem. Het water werd vanuit de

polders naar de Lage Boezem gepompt en van daaruit door de molens aan de Nederwaardse (Alblasserdamse) kant opgepompt naar de Hoge Boezem.

De molens aan de Overwaardse (Nieuw-Lekkerlandse) kant pompten het water vervolgens door naar de rivier (de Lek).

 

 

Kaasmaker Andre van Houwelingen en kaasmeester Bas Blokland.

Foto: Kaasmaker Andre van Houwelingen en kaasmeester Bas Blokland.

Vandaag de dag zijn de taken van de molens overgenomen door gemalen. Meer informatie over bemaling door de jaren heen is te zien via: Bemaling Kinderdijk


Het molengebied van Kinderdijk is sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst en wordt daarmee gezien als "onvervangbaar, uniek en eigendom van de gehele mensheid". Meer informatie over het molengebied van Kinderdijk is beschikbaar via: Molens van Kinderdijk